Inschrijven

Vrijwilligers, scholieren en mantelzorgers

Algemene gebruiksvoorwaarden vrijwilligers, scholieren en mantelzorgers Website Den Haag Doet *

* Onder Den Haag Doet vallen ook: Volunteer The Hague en Haagse Stage.  

Algemeen
De Websites www.denhaagdoet.nl (en de hierbij behorende websites www.haagsestage.nl en www.volunteerthehague.nl) zijn ondersteuningspunten voor vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, scholieren en (potentiële) vrijwilligers en mantelzorgers. De website  www.volunteerthehague.nl  is de Engelse versie van www.denhaagdoet.nl en de website www.haagsestage.nl is  specifiek voor maatschappelijke stages voor scholieren.

Op deze website kunnen de volgende organisaties/personen zich inschrijven:
 • organisaties die (willen) werken met vrijwilligers en/of scholieren;
 • personen die zich willen oriënteren op vrijwilligerswerk en/of zich beschikbaar willen stellen als vrijwilliger of reeds vrijwilligerswerk doen in Den Haag;
 • scholieren die een maatschappelijke stage willen lopen
 • vrijwilligers en mantelzorgers die een kortingspas willen aanvragen.    
De organisaties kunnen zich registreren en vervolgens vrijwilligersvacatures en cursussen/trainingen plaatsen en kunnen via de Website contact zoeken met (potentiële) vrijwilligers.
(Potentiële) vrijwilligers kunnen zich registreren en na inschrijving reageren op vacatures en op aangeboden cursussen/trainingen.

Scholieren kunnen na een eenvoudige inschrijving reageren op maatschappelijke stageplaatsen. Maar kunnen geen kortingspas aanvragen en ook niet reageren op cursussen /trainingen. Hiertoe moet het account van de scholier worden omgezet naar het account van een (potentiële) vrijwilliger.

Actieve vrijwilligers en mantelzorgers kunnen na eenvoudige registratie een kortingspas aanvragen.

Verdere informatie over de websites en de gebruiksmogelijkheden van de Website kunt u vinden op de websites zelf.

Aan het gebruik van de websites  zijn voorwaarden gesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze websites een veilige en publieksvriendelijke plek is voor alle bezoekers. Voor organisaties en vrijwilligers zijn hiertoe separaat Algemene gebruiksvoorwaarden opgesteld. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor vrijwilligers treft u hieronder aan.

1.      Definities
Algemene gebruiksvoorwaarden: deze Algemene gebruiksvoorwaarden vrijwilligers, scholieren en mantelzorgers.

Ons (ons/wij): PEP Den Haag.

U (u/uw): (potentiële) vrijwilligers , scholieren en mantelzorgers.

Vrijwilligerspunten: de Servicepunten XL van Xtra en Welzijn Scheveningen in Den Haag. Dit zijn fysieke locaties waar (potentiële) vrijwilligers terecht kunnen voor advies en bemiddeling, alsmede organisaties voor ondersteuning bij het plaatsen van hun vacatures. Elke locatie heeft een eigen werkgebied op basis van postcodes. De Vrijwilligerspunten worden bemand door intercedenten.

Website: de Website www.denhaagdoet.nl

Hieronder vallen ook: de Engelstalige versie www.volunteerthehague.nl en www.haagsestage.nl

2.      Toepasselijkheid Algemene gebruiksvoorwaarden
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruik door u van de Website.

U moet deze Algemene gebruiksvoorwaarden geaccepteerd hebben alvorens u zich kunt inschrijven en gebruik kunt maken van de Website. U accepteert deze Algemene gebruiksvoorwaarden door bij de registratie te klikken op de knop “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden”.

Andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing.

Wij mogen de Algemene gebruiksvoorwaarden ten allen tijde wijzigen. U wordt voorafgaand via de Website van wijzigingen op de hoogte gesteld.

3.      Websites van derden
Via de Website kunt u gebruikmaken van websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de content, het privacybeleid of toepassingen van websites van derden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, claims en/of andere aansprakelijkheden die kunnen voort vloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van websites van derden.

4.      Inschrijven vrijwilligers voor solliciteren vacatures
(Potentiele) vrijwilligers kunnen zich kosteloos inschrijven op de Website.

U kunt registreren via de aanmeldingsprocedure ‘inschrijven als burger’. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail met uw inloggegevens. Uw inschrijving wordt nog wel gecontroleerd op de gestelde voorwaarden (zie artikel 5).

Bij de registratie maakt u uw eigen profiel aan, waarbij de volgende informatie wordt opgenomen:
 • uw voorkeuren voor vrijwilligerswerk of maatschappelijke stage : aantal uren, soort organisatie, soort vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage , sector e.d.;
 • of u wel/niet opgenomen wilt worden in de kandidatenbank (geldt alleen voor vrijwilligers);
 • of u wel/geen nieuwsbrief wilt ontvangen;
 • of u wel/geen e-mailservice wilt. Dit betekent: automatische e-mails met de nieuwste passende vacatures/maatschappelijke stages , zodat u snel op de hoogte bent;
 • of u wel/geen magazine thuis of online krijgt toegestuurd;
 • u kunt een kortingspas aanvragen.

5.      Inschrijven van mantelzorgers en actieve vrijwilligers t.b.v. kortingspas
Via de Website kunnen mantelzorgers zich registreren ten behoeve van het aanvragen van een Kortingspas. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, wel of geen digitale nieuwsbrief, wel of geen magazine PEP voor iedereen, een persoon voor wie u zorgt (keuzemenu)

Met deze gegevens kan de kortingspas per post naar u verzonden worden en kunnen wij u op de hoogte houden van aanbiedingen via het (digitale) magazine PEP voor iedereen.

Via de Website kunnen actieve vrijwilligers zich registreren ten behoeve van het aanvragen van een Kortingspas. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, wel of geen digitale nieuwsbrief, wel of geen magazine PEP voor iedereen, persoon voor wie u zorgt. Tevens moet ingevuld worden bij welke organisatie u actief bent als vrijwilliger.

Via het inlogaccount kan een (kandidaat) vrijwilliger een kortingspas aanvragen. Hierbij moet ingevuld worden bij welke organisatie u actief bent als vrijwilliger.

6.      Inschrijven van scholier t.b.v. reageren op maatschappelijke stages
Via de Website Haagsestage.nl kan een scholier zich aanmelden. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, wel of geen digitale nieuwsbrief, niveau opleiding, welke school (keuzemenu).

7.      Gegevens
Voor inschrijving moet u de volgende gegevens verstrekken:
 • Persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres.
 • Voorkeuren en vaardigheden: vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage/leerwerkplek, stadsdeel, soort vrijwilligerswerk, doelgroep, beschikbaarheid (periode), opleidingsniveau, vaardigheden.
Bij registratie als (potentiële) vrijwilliger dient u de hierboven vermelde gegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:
 • om u te kunnen matchen met vrijwilligersvacatures;
 • voor het opstellen van rapportages rond de Website;
 • zodat intercedenten u kunnen matchen met vacatures, indien u heeft aangegeven geregistreerd te willen staan in de kandidatenbank;
 • zodat organisaties contact met u kunnen opnemen voor eventuele vacatures, indien u heeft aangegeven geregistreerd te willen staan in de kandidatenbank;
 • de verzending van nieuwsbrieven aan u, indien u dit heeft aangegeven;
 • de ontvangst van e-mailservices/jobalerts, indien u dit heeft aangegeven;
 • om de Kortingspas aan te vragen als u vrijwilligerswerk heeft gevonden.
Bij registratie als scholier dient u de hierboven vermelde gegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:
 • om u te kunnen matchen met maatschappelijke stages;
 • voor het opstellen van rapportages rond de Website;
 • zodat organisaties contact met u kunnen opnemen voor maatschappelijke stages;
 • de verzending van nieuwsbrieven aan u, indien u dit heeft aangegeven;
Bij registratie als mantelzorger en actieve vrijwilliger dient u de hierboven vermelde gegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:
 • voor de verzending van de kortingspas;
 • voor verzending van informatie over aanbiedingen via het (digitale) magazine PEP voor iedereen.        
Door uw gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken. Uw gegevens worden door ons verwerkt overeenkomstig de privacywetgeving. Wij verwerken uw gegevens zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is te vinden op de Website.

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens juist en compleet zijn en naar waarheid zijn ingevuld. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van uw gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens. U kunt uw gegevens zelf op de Website wijzigen. Dit kunt u doen door in te loggen op de Website en via uw eigen account de gegevens aan te passen.

Bij de inschrijving dient u zich aan de onderstaande voorwaarden te houden. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, zijn wij gerechtigd u van de Website te verwijderen en u de toegang ertoe te blokkeren, zodat u geen gebruik meer kunt maken van de Website.

Voorwaarden
U bent alleen gerechtigd om gegevens op de Website te plaatsen, indien u eigenaar bent van de gegevens dan wel indien u rechthebbende daartoe bent. U mag geen gegevens plaatsen die inbreuk maken op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

U mag geen gegevens plaatsen die softwarevirussen bevatten en/of die op enige wijze de computers van gebruikers kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden.

U mag geen spam plaatsen op de Website. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.

U mag bij uw profiel alleen een pasfoto van uzelf plaatsen. Hierop mag alleen uw gezicht zichtbaar zijn.

U mag geen maatschappelijk ongewenste teksten/foto’s plaatsen.

U mag geen seksueel getinte teksten/foto’s plaatsen.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen die personen en/of bedrijven nadelig belichten en/of kunnen beledigen of vernederen, die discrimineren of die haatdragende inhoud hebben.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen van gewonde mensen en/of van mensen van wie verwacht kan worden dat zij niet willen worden afgebeeld in hun huidige situatie.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen die inbreuk maken op de privacy of wettelijke rechten van derden.

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan.

8.      Reageren op vacatures/maatschappelijke stages
Nadat u ingeschreven bent als (potentiële-)vrijwilliger/scholier kunt u reageren op vacatures/maatschappelijke stages, zoals aangegeven bij ‘4’. Op het moment dat u op een vacature/maatschappelijke stage reageert, ontvangt u een bevestigingsmail. De organisatie die de vacature/maatschappelijke stage vacant heeft gesteld ontvangt een melding van uw sollicitatie. De organisatie zal contact met u opnemen. Indien er geen reactie komt van de organisatie met betrekking tot de vacature/maatschappelijke stage, kunt u zelf contact opnemen met de betreffende organisatie of kunt u dit bij ons melden. Een van onze medewerkers zal dan contact opnemen met de betreffende organisatie. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van een reactie van de betreffende organisatie.

Voorwaarden voor het solliciteren:
 • U dient uw sollicitatie te motiveren.
 • Het is niet toegestaan in uw sollicitatie teksten te plaatsen die seksueel getint of maatschappelijk ongewenst zijn.
 • U mag in uw sollicitatie geen personen of bedrijven nadelig belichten, beledigen of vernederen.
 • U mag in uw sollicitatie niet discrimineren.
 • Uw sollicitatie mag geen haatdragende inhoud hebben.
 • U mag niet meer dan 10 sollicitaties tegelijk versturen.
 
Indien u zich niet houdt aan bovenstaande voorwaarden, behouden wij ons het recht voor uw account te blokkeren.

9.      Kandidatenbank (alleen voor (potentiële-) vrijwilligers)
U kunt bij registratie als (potentiële-)vrijwilliger op de Website ook aangeven dat u in de kandidatenbank opgenomen wilt worden. Dit betekent dat u zichtbaar bent voor geregistreerde organisaties en bemiddelbaar bent door tussenkomst van intercedenten. Indien een organisatie een vrijwilliger zoekt, kan deze organisatie via het systeem op uw gegevens reageren. Indien dit het geval is, dient u ook een reactie naar de betreffende organisatie te sturen.

10.      Gebruik
Het gebruik van de Website vindt plaats voor eigen rekening en risico.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden. Het kan voorkomen dat de informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden niet volledig of juist is.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit en juistheid van content op de Website. De content op de Website vertegenwoordigt nimmer een mening van ons.

U erkent dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Website kan worden beïnvloed door factoren buiten onze invloed.

Wij spannen ons in om ononderbroken gebruik van de Website te verschaffen. Wij garanderen echter niet dat de Website zonder onderbreken functioneert. Tevens geven wij geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de beschikbaarheid van de Website of enige storing in communicatiesystemen die ertoe kan leiden dat de Website niet beschikbaar is.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de Website, het zonder onderbreken functioneren van deze website, aanwezigheid van fouten of gebreken in de Website en/of onjuiste informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zult anderen geen toegang verlenen tot de Website met behulp van uw account.

U bent verplicht tot geheimhouding van hetgeen u uit hoofde van het gebruik van de Website ter kennis komt. Persoonlijke informatie over andere vrijwilligers, scholieren, mantelzorgers, organisaties en/of andere betrokkenen, verkregen door of in verband met het gebruik van de Website en waarvan u weet of redelijkerwijze kunt weten dat deze informatie niet openbaar is, mag u niet aan derden ter kennis brengen dan wel met derden bespreken. Geheimhouding hierover blijft ook van kracht na beëindiging van het gebruik van de Website. Indien u deze voorwaarde overtreedt en/of niet nakomt, wordt u verwijderd van de Website en dient u schade die ontstaat doordat u deze voorwaarden overtreedt en/of niet nakomt te vergoeden.

U bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade die ontstaat door ongeautoriseerd gebruik van uw account en/of gebruik van de Website (hieronder valt onder andere het gebruik van de Website door anderen met behulp van uw account). Wij zijn hier op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor.

U kunt de Website uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan commerciële of semi-commerciële advertenties op de website te plaatsen.

11.      Beheer en onderhoud website
Wij behouden ons het recht voor de Website te wijzigen. Wij kunnen (onderdelen van) de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud en/of het opheffen van storingen.

De versie van de Website kan van tijd tot tijd opgewaardeerd worden voor ondersteuningsdoeleinden en/of het toevoegen van nieuwe functies en diensten.

Wij besteden de uiterste zorg aan beveiliging van de Website tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij zullen de Website zoveel als mogelijk is vrijhouden van virussen en spam. Wij geven echter geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Dit geldt evenzeer voor phishing mails.

12.      Recht verwijderden account/content, uitsluiting gebruik website
Wij zijn te allen tijde gerechtigd uw account zonder opgave van redenen tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen en/of te weigeren en tot onmiddellijke uitsluiting van de website over te gaan indien:
 • er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene gebruiksvoorwaarden;
 • er sprake is van een gedraging in strijd met de doelstellingen van de Website;
 • er op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de Website;
 • wij van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan derden of aan de gemeente Den Haag kunnen toebrengen;
 • wij hier om andere redenen aanleiding toe zien.·  

13.      Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit de beschikbaarheid en/of het (juiste of onjuiste) gebruik van de Website, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ons. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie noch voor enige bijzondere, indirecte of directe gevolgschade, met inbegrip van gederfde inkomsten of winst dan wel verlies van gegevens.

Wij wijzen alle garanties met betrekking tot de Website af. De website wordt geleverd ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige vorm van garantie.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de Website dan wel de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of beloofde werking van de website dan wel welke werking of eigenschap van de Website dan ook.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van informatie op de Website of het verstrekken van onjuiste informatie op de Website.

U stemt in met een volledige vrijwaring van ons voor aan u toe te rekenen schade c.q. aansprakelijkheid.

14.      Eigendomsrechten
Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele/industriële eigendomsrechten van welke aard dan ook van de Website, samen met de onderliggende softwarecode en alle hiertoe behorende programmatuur en/of materialen, behoren toe aan ons of onze licentiegevers.

U gaat ermee akkoord de auteursrechten en/of handelsmerken van ons of onze licentiegevers niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

15.      Overige bepalingen
Op deze Algemene gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik daarvan kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

PEP Algemene gebruiksvoorwaarden vrijwilligers, scholieren en mantelzorgers
© 2015 PEP Den Haag

Organisaties

Algemene gebruiksvoorwaarden organisaties Website denhaagdoet.nl *

* Onder Den Haag Doet vallen ook: Volunteer The Hague en Haagse Stage. 

Algemeen
De Website www.denhaagdoet.nl (en de hierbij behorende websites www.haagsestage.nl en www.volunteerthehague.nl) zijn ondersteuningspunten voor vrijwilligers– en maatschappelijke organisaties en (potentiële) vrijwilligers.  De website www.volunteerthehague.nl  is de Engelse versie van www.denhaagdoet.nl en de website www.haagsestage.nl is specifiek voor maatschappelijke stages voor scholieren.

Op deze websites kunnen de volgende organisaties/personen zich inschrijven:
 • organisaties die (willen) werken met vrijwilligers en/of scholieren;
 • personen die zich willen oriënteren op vrijwilligerswerk en/of zich beschikbaar willen stellen als vrijwilliger of reeds vrijwilligerswerk doen in Den Haag;
 • scholieren die een maatschappelijke stage willen lopen;
 • vrijwilligers en mantelzorgers die een kortingspas willen aanvragen.
De organisaties kunnen zich registreren en vervolgens vrijwilligersvacatures, stageplaatsen en cursussen/trainingen plaatsen en kunnen via de Website contact zoeken met (potentiële) vrijwilligers en/of scholieren doe een maatschappelijke stage willen lopen.

(Potentiële) vrijwilligers kunnen na inschrijving reageren op vacatures en aangeboden cursussen/trainingen.

Scholieren kunnen na eenvoudige inschrijving reageren op maatschappelijke stageplaatsen. Maar kunnen geen kortingspas aanvragen en ook niet reageren op cursussen /trainingen. Hiertoe moet het account van de scholier worden omgezet naar het account van een (potentiële) vrijwilliger.

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen na eenvoudige registratie een kortingspas aanvragen.

Verdere informatie over de Website en de gebruiksmogelijkheden van de websites kunt u vinden op de websites zelf.

Aan het gebruik van de websites zijn voorwaarden gesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze websites een veilige en publieksvriendelijke plek zijn voor alle bezoekers. Voor organisaties en vrijwilligers zijn hiertoe separaat Algemene gebruiksvoorwaarden opgesteld. De algemene gebruiksvoorwaarden voor organisaties treft u hieronder aan.

1.      Definities
Algemene gebruiksvoorwaarden: deze Algemene gebruiksvoorwaarden organisatie.

Ons (ons/wij): PEP Den Haag.

U (u/uw): maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties.

Toepasselijkheid Algemene gebruiksvoorwaarden
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door u van de Website. 
U moet deze Algemene gebruiksvoorwaarden geaccepteerd hebben alvorens u zich kunt inschrijven en gebruik kunt maken van de Website. U accepteert deze Algemene gebruiksvoorwaarden door bij registratie te klikken op de knop ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

Uw voorwaarden en eventuele andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing.

Wij mogen de Algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. U wordt voorafgaand via de Website van wijzigingen op de hoogte gesteld.

2.      Websites van derden
Via de Website kunt u gebruikmaken van websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de content, het privacybeleid of toepassingen van websites van derden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, claims en/of andere aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van websites van derden.

3.      Inschrijven
Om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden van de Website moet u zich eenmalig registreren. Alvorens u zich kunt registreren moet u akkoord gaan met de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor organisaties.  Na registratie krijgt u een bevestigingsmail met uw inloggegevens. U kunt direct gebruikmaken van alle mogelijkheden, door o.a. uw vrijwilligersvacatures te plaatsen. Echter, uw inschrijving wordt binnen 2 werkdagen gecontroleerd op basis van de voorwaarden als hieronder aangegeven. Als uw organisatie niet wordt goedgekeurd, ontvangt u hiervan bericht en worden uw gegevens verwijderd.

4.      Gegevens
Voor inschrijving moet u de volgende gegevens verstrekken:
 • Contactpersoon organisatie.
 • Organisatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, doelstelling, kernactiviteit, doelgroep. 
 • Soort organisatie: werkgebied, sector, aantal medewerkers en aantal vrijwilligers.
 • Aanvullende kenmerken die relevant kunnen zijn voor kandidaat-vrijwilligers (zoals: goed vrijwilligersbeleid).

Deze gegevens dient u te verstrekken voor de volgende doeleinden:
 • beoordeling of uw organisatie voldoet aan de criteria om gebruik te maken van de Website;
 • verstrekking van uw organisatiegegevens aan (potentiële) vrijwilligers en/of scholieren die willen solliciteren; 
 • het maken van rapportages met betrekking tot de resultaten van de Website;
 • verzending van nieuwsbrieven (alleen indien u zich hiervoor heeft aangemeld);
 • matchen van (potentiële-)vrijwilligers en/of scholieren met uw vacatures, stageplaatsen;
 • beschikbaarheid van uw gegevens voor intercedenten die actief matchen, zodat zij contact met u kunnen leggen.

Door uw gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze gegevens verwerken. Uw gegevens worden verwerkt conform de privacywetgeving. Wij verwerken uw gegevens zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is te vinden op de Website.

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens juist en compleet zijn en naar waarheid zijn ingevuld. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van uw gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens. U kunt uw gegevens zelf op de Website wijzigen. Dit kunt u doen door in te loggen op de Website en via uw eigen account de gegevens aan te passen. 

Bij de inschrijving dient u zich aan de volgende voorwaarden te houden:

U bent alleen gerechtigd om gegevens op de Website te plaatsen, indien u eigenaar bent van de gegevens/content dan wel indien u rechthebbende daartoe bent. U mag geen gegevens/content plaatsen die inbreuk maken op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

U mag geen gegevens plaatsen die softwarevirussen bevatten en/of die op enige wijze de computers van gebruikers kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden.

U mag geen spam plaatsen op de Website. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.

U mag geen maatschappelijk ongewenste teksten/foto’s plaatsen.

U mag geen seksueel getinte teksten plaatsen.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen die personen en/of bedrijven nadelig belichten en/of kunnen beledigen of vernederen, die discrimineren of die haatdragende inhoud hebben.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen van gewonde mensen en/of van mensen van wie verwacht kan worden dat zij niet willen worden afgebeeld in hun huidige situatie.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen die inbreuk maken op de privacy of wettelijke rechten van derden.

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan. Wilt u toch foto’s of afbeeldingen gebruiken voor publicatiedoeleinden? Neem dan contact met ons op via info@denhaagdoet.nl.

5.      Plaatsen van vacatures, stageplaatsen
Nadat u bent ingeschreven zoals aangegeven onder ‘4’, kunt u op de Website vacatures en/of stageplaatsenplaatsen. Dit geschiedt op de volgende wijze: u logt in, waarna u via uw eigen menu de vacatures en/of stageplaatsen kunt plaatsen.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vacature/stage tekst ligt bij u. Wij controleren de vacature/stage tekst voordat deze op de Website geplaatst wordt op basis van onderstaande voorwaarden. Indien de vacature/stage(tekst) niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze afgekeurd en offline geplaatst en is niet meer zichtbaar op de Website.

6.      Voorwaarden voor goedgekeurde vacatures
Wij hanteren voor de goedkeuring de volgende voorwaarden:
 1. U moet zich bij het aanmelden van de vacature  en/of stageplaats akkoord verklaren met de volgende uitspraak, door dit aan te vinken: ‘Deze vrijwilligersfunctie is geen vervanging van een betaalde arbeidskracht.’
 2. In de vacature/stageplaats mag geen sprake zijn van schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste taal is niet toegestaan.
 3. Irrelevante teksten worden niet geplaatst.
 4. Vacatures/stageplaatsen in een andere taal dan Nederlands (voor denhaagdoet.nl en haagsestage.nl) en Engels (voor volunteerthehague.nl) kunnen worden geweigerd.
 5. Uw identiteit dient steeds eenduidig te zijn. Bij verwarring behouden wij ons het recht voor plaatsing van de vacature/stageplaats te weigeren dan wel te schrappen.
 6. Het is in principe toegestaan adressen van websites (URL's) in uw vacature/stageplaats op te nemen. Indien u daarmee echter linkt naar websites die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of niet relevant zijn, kan uw vacature/stageplaats worden geweigerd.
 7. Te lange vacatures/stage teksten worden mogelijk ingekort of niet gepubliceerd.
 8. Wij behouden ons het recht voor vacatures/stageplaats zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 9. Wij hebben het recht uw vacature/stageplaats te verwijderen, indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.

7.      Aanpassen van een vacaturetekst
U kunt zelf de vacature/stage teksten aanpassen door in te loggen op uw account. Deze aanpassingen worden ook door ons gecontroleerd. Indien wij constateren dat uw aangepaste vacature/stage tekst niet (meer) voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt de vacature offline geplaatst en is deze niet meer zichtbaar op de Website.

8.      Beheren van uw vacatures 
U bent verantwoordelijk voor het beheren van uw eigen vacatures en/of stageplaats. Dit doet u, na te hebben ingelogd, via het organisatiemenu. In het overzicht van vacatures kunt u zien welke vacatures en/of stageplaats gepubliceerd zijn (is: zichtbaar op de Website zijn) en welke vacatures en/of stages niet gepubliceerd zijn (niet zichtbaar op de Website). U kunt zelf de status van de vacature en/of stage plaats  aanpassen, en deze bijvoorbeeld overzetten van niet-gepubliceerd naar gepubliceerd.

Naast het beheer door uzelf is het voor ons én de intercedenten mogelijk om het verloop van de vacature/stageplaats te monitoren. Indien er 3 weken geen reactie op uw vacature is, wordt er actie in gang gezet en zal de intercedent voor u aan de slag gaan.

Bij problemen met het beheren van uw vacatures/stageplaatsen kunt u altijd contact opnemen met onze serviceafdeling: service@denhaagdoet.nl of tel. (070) 302 44 19.

9.      Reacties op vacatures/sollicitaties
Via de Website kunnen ingeschreven (potentiële) vrijwilligers/scholieren reageren op vacatures/stageplaatsen. Een (potentiële) vrijwilliger/scholier kan contact met u opnemen voor nadere informatie, via uw contactgegevens die getoond worden bij de vacature/stageplaats. Indien een (potentiële) vrijwilliger/scholier online reageert op een vacature/stageplaats krijgt u hier een melding van per e-mail, met het verzoek contact op te nemen met de betreffende (potentiële) vrijwilliger/scholier. De (potentiële) vrijwilliger/scholier ontvangt een bevestiging van zijn/haar sollicitatie en kan deze terugzien in het eigen menu. Wij verzoeken u vriendelijk binnen 2 werkdagen te reageren op een sollicitatie.

U vindt de sollicitaties terug in uw eigen menu (na te hebben ingelogd) bij ‘Mijn vacatures’. Daar staan de sollicitaties achter de betreffende vacatures.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze sollicitaties netjes af te handelen. Ook als u een kandidaat afwijst, moet u deze daarover zelf informeren (bijvoorbeeld met een e-mail). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de (potentiële) vrijwilliger/scholieren die reageren op vacatures/stageplaatsen.

10.      Reactie op vrijwilligers
Nadat u bent ingeschreven, heeft u toegang tot de kandidatenbank. In deze kandidatenbank staan gegevens van (potentiële) vrijwilligers. Indien u in contact wilt komen met een (potentiële) vrijwilliger, kunt u hem of haar benaderen met een e-mail. De betreffende (potentiële)vrijwilliger ontvangt dan een e-mail met uw contactgegevens. De (potentiële)vrijwilliger kan contact opnemen met u. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het al dan niet reageren van (potentiële) vrijwilligers op uw contactverzoek.

Wilt u meer informatie over de kandidaat-vrijwilliger dan wordt getoond in de kandidatenbank? In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met één van de Vrijwilligerspunten. Zij kunnen u verder helpen.

11.      Gebruik
Het gebruik van de Website vindt plaats voor eigen rekening en risico.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden. Het kan voorkomen dat de informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden niet volledig of juist is.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit en juistheid van content op de Website. De content op de Website vertegenwoordigt nimmer een mening van ons.

U erkent dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Website kan worden beïnvloed door factoren buiten onze invloed.

Wij spannen ons ervoor in om ononderbroken gebruik van de Website te verschaffen. Wij garanderen echter niet dat de Website zonder onderbreken functioneert. Tevens geven wij geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de beschikbaarheid van de Website of enige storing in communicatiesystemen die ertoe kan leiden dat de Website niet beschikbaar is.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de Website, het zonder onderbreken functioneren van deze Website, aanwezigheid van fouten of gebreken in de Website en/of onjuiste informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zult anderen geen toegang verlenen tot de Website met behulp van uw account.

U bent verplicht tot geheimhouding van hetgeen u uit hoofde van het gebruik van de Website ter kennis komt. Persoonlijke informatie over andere (potentiële) vrijwilligers, organisaties en/of andere betrokkenen, verkregen door of in verband met het gebruik van de Website en waarvan u weet of redelijkerwijze kunt weten dat deze informatie niet openbaar is, mag u niet aan derden ter kennis brengen dan wel met derden bespreken. Geheimhouding hierover blijft ook van kracht na beëindiging van het gebruik van de Website. Indien u deze voorwaarde overtreedt en/of niet nakomt, wordt u verwijderd van de Website en dient u schade die ontstaat doordat u deze voorwaarden overtreedt en/of niet nakomt te vergoeden.

U bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade die ontstaat door ongeautoriseerd gebruik van uw account en/of gebruik van de Website (hieronder valt onder andere het gebruik van de Website door anderen met behulp van uw account). Wij zijn hier op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor.

U kunt de Website uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan commerciële of semi-commerciële advertenties op de Website te plaatsen.

12.      Beheer en onderhoud Website
Wij behouden ons het recht voor de Website te wijzigen. Wij kunnen (onderdelen van) de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud en/of het opheffen van storingen.

De versie van de Website kan van tijd tot tijd opgewaardeerd worden voor ondersteuningsdoeleinden en/of het toevoegen van nieuwe functies en diensten.

Wij besteden de uiterste zorg aan beveiliging van de Website tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij zullen de Website zoveel als mogelijk is vrijhouden van virussen en spam. Wij geven echter geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Dit geldt evenzeer voor phishing mails.

13.      Recht verwijderden account/content, uitsluiting gebruik Website
Wij zijn te allen tijde gerechtigd uw account zonder opgave van redenen tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen en/of te weigeren en tot onmiddellijke uitsluiting van de Website over te gaan indien:
 • er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene gebruiksvoorwaarden; 
 • er sprake is van een gedraging in strijd met de doelstellingen van de Website;
 • er op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de Website;
 • wij van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan derden of aan de gemeente Den Haag kunnen toebrengen;
 • wij hier om andere redenen aanleiding toe zien.

14.      Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit de beschikbaarheid en/of het (juiste of onjuiste) gebruik van de Website, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ons. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie noch voor enige bijzondere, indirecte of directe gevolgschade, met inbegrip van gederfde inkomsten of winst dan wel verlies van gegevens.

Wij wijzen alle garanties met betrekking tot de Website af. De Website wordt geleverd ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige vorm van garantie.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de Website dan wel de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of beloofde werking van de Website dan wel welke werking of eigenschap van de Website dan ook.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van informatie op de Website of het verstrekken van onjuiste informatie op de Website.

U stemt in met een volledige vrijwaring van ons voor aan u toe te rekenen schade c.q. aansprakelijkheid.

15.      Eigendomsrechten 
Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele/industriële eigendomsrechten van welke aard dan ook van de Website, samen met de onderliggende softwarecode en alle hiertoe behorende programmatuur en/of materialen, behoren toe aan ons of onze licentiegevers.

U gaat ermee akkoord de auteursrechten en/of handelsmerken van ons of onze licentiegevers niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

16.      Overige bepalingen
Op deze Algemene gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik daarvan kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

PEP Algemene gebruikersvoorwaarden organisaties
© 2015 PEP Den Haag