Inschrijven

Uitkomst focusgroepen: jongeren willen weten waarvoor ze werken tijdens hun MaS

Focusgroep MaS
Focusgroep MaS

Leerlingen doen met MaS vaak voor de eerste keer vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn zij lichamelijk, sociaal en neurologisch volop in ontwikkeling:  Zij hebben dan ook andere begeleiding nodig dan een volwassen vrijwilliger.

Om te onderzoeken hoe de begeleiding van de stagebiedende organisatie  moet worden toegespitst op jongeren hebben wij twee focusgroep bijeenkomsten op scholen gehouden. In deze bijeenkomsten vroegen wij jongeren naar hun ervaringen, verwachtingen en wensen ten aanzien van hun maatschappelijke stage. Onderaan deze tekst leest u de tips die zij ons meegaven voor stagebieders. 

Uitkomsten focusgroepen Maatschappelijke Stage

Hoe kiezen leerlingen hun MaS uit?

Uit beide focusgroepen blijkt dat leerlingen de MaS de eerste kennismaking kan zijn met het werken in een organisatie. De keuze voor een stage hangt samen met wat anderen doen. Als een familielid werkt in een non-profit organisatie zal er snel op die plaats gezocht worden naar een MaS. Als een bevriende klasgenoot een stageplaats heeft gevonden, dan is het aantrekkelijk voor andere leerlingen om bij zijn/haar klasgenoot aan te sluiten. Ook al past de stage misschien niet goed bij de stagiair. De keuze voor de MaS-plek hangt dus nauw samen met het netwerk en leefwereld van de leerling.

Als de mogelijkheid wordt geboden om binnen de school stage te lopen, dan zullen veel leerlingen daarvoor kiezen. Ze geven aan dat deze stages beter bij hun leefritme passen en ze weten wat ze ervan moeten verwachten. Stages buiten de school vinden zij spannend. Het is niet makkelijk voor jongeren om buiten hun eigen leefwereld te treden.   We zien dat de school veel invloed heeft op waar de stage gelopen wordt. Als de school de jongeren verplicht stelt om buiten de schoolmuren stage te lopen, dan zullen meer leerlingen door de MaS kennismaken met organisaties en activiteiten waar ze nog niet eerder mee in contact zijn gekomen.   Verder geven de leerlingen aan dat ze graag persoonlijk willen kennismaken met een organisatie. Een stagevacature is niet altijd genoeg. Ze willen wie de organisatie is, pas dan kunnen zij bepalen of ze daar stage willen (of durven te) lopen. 

Hoe willen leerlingen het liefste begeleid worden?

Leerlingen van beide focusgroepen willen graag van tevoren weten wat er van hen verwacht wordt. Als ze geen duidelijke taken toegewezen krijgen, dan is het voor hen lastig om te weten wanneer ze het goed hebben gedaan. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte geboden moet worden om mee te denken of om zelf activiteiten te bedenken. Maar voordat er gevraagd kan worden om eigen initiatief of jonge denkkracht moeten de leerlingen eerst weten:

  • Waar ze zijn: Wat doet deze organisatie en waarom? 
  • Wat hun rol is: Hoe dragen zij bij aan het maatschappelijke doel van de organisatie?
  • Met welke taken ze kunnen starten en hoe deze taken aansluiten bij het grotere geheel. 

Op deze manier kunnen leerlingen én organisaties het meeste uit de MaS halen. Verder geven jongeren aan dat ze zich welkom willen voelen. Ze willen graag dat de stagebegeleider voorbereid is op hun komst, tijd voor hen vrijmaakt en dat de begeleider zijn waardering uitspreekt voor het werk dat is gedaan.  


Tips van leerlingen op een rij:

  • Zorg voor een warm welkom.
  • Leg me uit wat ik moet doen en waarom.  
  • Vertel me wat de organisatie doet, voor wie en waarom. 
  • Zorg ervoor dat ik weet wat mijn taken zijn en wanneer het werk klaar is. 
  • Vraag naar mijn hobby's en leefstijl. 
  • Vraag naar wat ik belangrijk vind en probeer een verbinding te leggen met de stage of de organisatie.
  • Spreek je waardering uit.    


Begeleiding afgestemd op het puberbrein

De focusgroepen geven met hun tips precies aan wat jongeren nodig hebben om vrijwilligerswerk te doen op een manier aansluit bij hun ontwikkeling.
In de pubertijd maken de hersenen een enorme ontwikkeling door. De emotiegebieden in de hersenen zijn volop actief, maar de frontaalkwab is wispelturig. Deze manager van het brein werkt alleen als jongeren een taak nuttig vinden, als de taak emoties oproept, of als ze denken dat de taak sociaal aanzien geeft. Als dat niet het geval is, dan is het voor jongeren lastig om abstract te denken, te plannen en om weloverwogen keuzes te maken. (Bron: Puberbrein binnenstebuiten - Wat Beweegt Jongeren Van 10-25 Jaar? Yvonne van Sark)

Voor stagebieders en stagebegeleiders ligt er de taak om ervoor te zorgen dat jongeren snappen waarom hun inzet belangrijk is.

Als uw organisatie MaS wilt aanbieden en daarbij wat extra ondersteuning kan gebruiken dan kun u vanaf nu de hulp inroepen van een speciale Maatschappelijke Stagebegeleider. Een MaS begeleider kan op oproepbasis worden ingezet voor het begeleiden van jongeren tijdens de MaS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aysien Zondervan, a.zondervan@pepdenhaag.nl of 070-3024444.

Maatschappelijke stage voor vo-leerling blijft geliefd

03-12-2018

Deze week schreef het Algemeen Dagblad een artikel over de maatschappelijke stage. Ondanks dat deze niet meer verplicht is, blijft het populair onder scholen. PEP-adviseur Janine Koppers zet zich al jaren in om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van de maatschappelijke stage (dit doet zij samen met Aysien Zondervan). Zij werd hierover geïnterviewd. Lees het artikel hier.

Lees meer

Startbijeenkomst Maatschappelijke Diensttijd in Den Haag

06-06-2018

Op 29 mei kwamen 17 organisaties op uitnodiging van PEP bij elkaar om een eerste verkenning te doen rond de kaders en uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in Den Haag.   De bedoeling van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd is dat "iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving." Staatsecretaris Blokhuis wil vanaf zomer 2019 deze maatschappelijke diensttijd voor jongeren invoeren.

Lees meer

Breng de wereld in het klaslokaal

29-11-2017

Vorig jaar stonden ruim 100 internationals vrijwillig voor de klas om Haagse scholieren te vertellen over hun thuisland in het klassenproject: 'The World in your Classroom'. Laat u in 2018 uw school kennismaken met dit bijzondere project?  Het idee achter The World in Your Classroom (De wereld in je klaslokaal) is dat internationale Hagenaars gastcolleges geven op middelbare scholen over hun land van herkomst en hun cultuur. De voertaal in deze gastcolleges is Engels. Het project is inmiddels uitgebreid met conversatielessen in het Spaans, Duits, Chinees (Mandarijn) en ...

Lees meer

Jong burgerschap in een diverse stad

14-11-2017

Op dinsdag 14 november heeft PEP een actieve bijeenkomst georganiseerd voor jongeren, mentoren, docenten, rectoren, jeugdwerkers en anderen die zich inzetten voor jongeren en hun/onze toekomst.  Deze bijeenkomst vond plaats op een nieuwe, frisse plek in Den Haag: Bazaar of Ideas. Tijdens deze bijeenkomst werd vanuit drie verschillende ingangshoeken het thema 'jong burgerschap in een diverse stad' benaderd. Dit met het doel om hen en onszelf klaar te stomen voor de Haagse samenleving van de toekomst. In de bijeenkomst stonden termen als 'diversiteit', 'jong burgerschap',...

Lees meer

Maatschappelijke diensttijd in regeerakkoord kabinet Rutte III

09-11-2017

Het nieuwe kabinet Rutte III introduceert maatschappelijke diensttijd. Jongeren die vrijwilligerswerk hebben gedaan zullen straks een diplomasuppelement ontvangen waarmee ze meer kans hebben op een functie bij de overheid. Uit het regeerakkoord: "Om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving wordt de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd ingevoerd (van maximaal 6 maanden). Deze dienst kan tegen bescheiden vergoeding vrijwillig worden ingevuld door jongeren. Samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies wordt ...

Lees meer

PEP-Talk: 'Nieuwe perspectieven op de toekomst van onze scholieren'

12-12-2016

Tijdens de PEP-Talk: 'Nieuwe perspectieven op de toekomst van scholieren' op donderdag 17 november 2016 vertelden sprekers over de toekomstige uitdagingen van scholieren van nu. Bekijk hieronder de filmpjes van de sprekers:

Lees meer

Nieuw: Vrijwillige Maatschappelijke Stage begeleiders

12-12-2016

Het merendeel van de Haagse middelbare scholen biedt dit schooljaar MaS aan. Er is dus veel vraag naar goede MaS plekken in de stad! We merken dat organisaties graag met jongeren aan het werk willen, maar dat zij er soms tegenop zien om de Maatschappelijk Stagiairs te begeleiden of dat er niet voldoende menskracht aanwezig is om (groepen) jongeren te begeleiden. Is deze situatie voor u herkenbaar? Vanaf januari 2017 is er een pool van enthousiaste vrijwilligers door PEP getraind om oproepbasis te worden ingezet voor het begeleiden van jongeren tijdens de Maatschappelijk...

Lees meer

Jan Terlouw: “De jeugd moet morgen in staking gaan”

08-12-2016

Jan Terlouw is gelauwerd schrijver van kinderboeken, maar tevens politiek activist die het opneemt voor onze jongeren. Volgens hem gaan steeds meer jongeren overschakelen op post materialistische waarden, want ze beginnen in te zien dat de welvaart van vandaag een prijs voor morgen met zich meebrengt. Zijn advies aan de jongeren: "Zeg dat je er klaar mee bent en het neoliberale spelletje niet meer meespeelt. Wapen jullie tegen de problemen van morgen!"  Lees meer hierover op www.downtoearthmagazine.nl/jan-terlouw-de-jeugd-moet-morgen-in-staking-gaan

Lees meer

Beter onderwijs door meer samenwerking tussen leerkrachten

06-12-2016

Beter onderwijs door meer samenwerking tussen leerkrachten? Het kan! De leerKRACHT methodiek van Stichting leerKRACHT betekent concreet dat leraren vier dingen doen: bij elkaar in de les kijken, samen lessen voorbereiden, feedback vragen aan leerlingen en ‘bordsessies’ houden. Kortom, in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ werken leraren samen aan geweldig onderwijs en staat de leerling altijd centraal. Lees hier een stuk over de methodiek uit de Correspondent, of ontdek de methodiek op de site van de stichting zelf.

Lees meer

Toekomstgericht onderwijs: uw input is nodig!

06-12-2016

De eerste stap op weg naar toekomstgericht onderwijs is gezet: het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 ligt er. Via deze link kunt u het gehele rapport lezen of een interactieve versie van de visie van het platform raadplegen. Maar, u kunt ook meedoen! Immers, om de volgende stappen te zetten is kennis, expertise en creativiteit uit het onderwijsveld nodig. Lees hier hoe u en uw collega’s kunnen meedoen.

Lees meer

Inventarisatie maatschappelijke inzet op haagse VO scholen

20-09-2016

Na het wegvallen van de verplichten van de Maatschappelijke stage, zag PEP het als haar rol om een onderzoek te doen naar behoeften van scholen m.b.t. de maatschappelijke inzet van hun leerlingen. Immers, het wegvallen van de stages betekent niet het wegvallen van de relevantie van maatschappelijke inzet. Integendeel. Uit het onderzoek blijkt dat scholen de vormgeving van maatschappelijke inzet nog steeds op hun netvlies hebben staan. Echter, steeds meer grijpen zij naar alternatieven op de MaS. Ook geven zij aan dat docenten vaak niet geheel op de hoogte zijn van de ve...

Lees meer

Lespakket over vrijwilligerswerk en MaS voor leerlingen in VO

19-01-2016

PEP heeft een gratis lespakket gemaakt over vrijwilligerswerk waarmee u direct met uw leerlingen aan de slag kunt. Na een korte introductie door de docent  gaan de leerlingen op een pc zelf aan de slag met een e-learning over vrijwilligerswerk. Als de leerlingen de e-learning hebben doorlopen, hebben zij een duidelijk beeld van vrijwilligerswerk en weten ze hoe ze passend vrijwilligerswerk of een Maatschappelijke Stage kunnen vinden.  Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: Lesbeschrijving (60 minuten) Powerpoint presentatie E-learning voor leerlingen Opdrac...

Lees meer

Maatschappelijke Stage (MaS) handboek voor scholen digitaal beschikbaar!

18-01-2016

Zoals u weet zijn scholen nu vrij om de MaS voort te zetten als facultatief programmaonderdeel. Om docenten en stagecoördinatoren te ondersteunen bij de transitie naar nieuwe vormen van MaS heeft PEP een digitaal handboek geschreven. U leert online, in uw eigen tijd, hoe u de MaS op uw school kunt inbedden.  Voordat uw school doorgaat met de MaS is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat uw visie is op de MaS. Zodra u dat weet, kunt u kijken welke vorm van de MaS hier het beste op aansluit: MaS in de vorm van actiedagen MaS inbedden in schoolvakken MaS en ...

Lees meer