Inschrijven

Maatschappelijke diensttijd in regeerakkoord kabinet Rutte III

Het nieuwe kabinet Rutte III introduceert maatschappelijke diensttijd. Jongeren die vrijwilligerswerk hebben gedaan zullen straks een diplomasuppelement ontvangen waarmee ze meer kans hebben op een functie bij de overheid.


Uit het regeerakkoord:
"Om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving wordt de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd ingevoerd (van maximaal 6 maanden). Deze dienst kan tegen bescheiden vergoeding vrijwillig worden ingevuld door jongeren. Samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies wordt deze maatschappelijke diensttijd opgezet."

Vanaf 2009 werken Haagse scholen, organisaties en PEP samen om middelbare scholieren maatschappelijke stage te laten lopen. Ook na 2015, toen de verplichting voor de maatschappelijke stage verviel, zijn de meeste scholen doorgegaan met maatschappelijke inzet. Laten we ervoor zorgen dat we de kennis en ervaring van de afgelopen jaren zo effectief mogelijk inzetten om de maatschappelijke dienst in Den Haag vorm te geven.   

Wat betekent de invoering van de maatschappelijke dienst voor Haagse jongeren? Wat is de meerwaarde van maatschappelijke betrokkenheid voor de ontwikkeling van burgerschap? En, hebben jongeren wel behoefte aan een beloning voor hun vrijwillige inzet of is intrinsieke motivatie voldoende? Op 14 november gaan maatschappelijke organisaties, scholen en welzijnsorganisaties met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst Jong Burgerschap in een diverse stad. Zien wij u daar?

Breng de wereld in het klaslokaal

29-11-2017

Vorig jaar stonden ruim 100 internationals vrijwillig voor de klas om Haagse scholieren te vertellen over hun thuisland in het klassenproject: 'The World in your Classroom'. Laat u in 2018 uw school kennismaken met dit bijzondere project?  Het idee achter The World in Your Classroom (De wereld in je klaslokaal) is dat internationale Hagenaars gastcolleges geven op middelbare scholen over hun land van herkomst en hun cultuur. De voertaal in deze gastcolleges is Engels. Het project is inmiddels uitgebreid met conversatielessen in het Spaans, Duits, Chinees (Mandarijn) en ...

Lees meer

Jong burgerschap in een diverse stad

14-11-2017

Op dinsdag 14 november heeft PEP een actieve bijeenkomst georganiseerd voor jongeren, mentoren, docenten, rectoren, jeugdwerkers en anderen die zich inzetten voor jongeren en hun/onze toekomst.  Deze bijeenkomst vond plaats op een nieuwe, frisse plek in Den Haag: Bazaar of Ideas. Tijdens deze bijeenkomst werd vanuit drie verschillende ingangshoeken het thema 'jong burgerschap in een diverse stad' benaderd. Dit met het doel om hen en onszelf klaar te stomen voor de Haagse samenleving van de toekomst. In de bijeenkomst stonden termen als 'diversiteit', 'jong burgerschap',...

Lees meer

Uitkomst focusgroepen: jongeren willen weten waarvoor ze werken tijdens hun MaS

31-01-2017

Leerlingen doen met MaS vaak voor de eerste keer vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn zij lichamelijk, sociaal en neurologisch volop in ontwikkeling:  Zij hebben dan ook andere begeleiding nodig dan een volwassen vrijwilliger. Om te onderzoeken hoe de begeleiding van de stagebiedende organisatie  moet worden toegespitst op jongeren hebben wij twee focusgroep bijeenkomsten op scholen gehouden. In deze bijeenkomsten vroegen wij jongeren naar hun ervaringen, verwachtingen en wensen ten aanzien van hun maatschappelijke stage. Onderaan deze tekst leest u de tips die zij ons m...

Lees meer

PEP-Talk: 'Nieuwe perspectieven op de toekomst van onze scholieren'

12-12-2016

Tijdens de PEP-Talk: 'Nieuwe perspectieven op de toekomst van scholieren' op donderdag 17 november 2016 vertelden sprekers over de toekomstige uitdagingen van scholieren van nu. Bekijk hieronder de filmpjes van de sprekers:

Lees meer

Nieuw: Vrijwillige Maatschappelijke Stage begeleiders

12-12-2016

Het merendeel van de Haagse middelbare scholen biedt dit schooljaar MaS aan. Er is dus veel vraag naar goede MaS plekken in de stad! We merken dat organisaties graag met jongeren aan het werk willen, maar dat zij er soms tegenop zien om de Maatschappelijk Stagiairs te begeleiden of dat er niet voldoende menskracht aanwezig is om (groepen) jongeren te begeleiden. Is deze situatie voor u herkenbaar? Vanaf januari 2017 is er een pool van enthousiaste vrijwilligers door PEP getraind om oproepbasis te worden ingezet voor het begeleiden van jongeren tijdens de Maatschappelijk...

Lees meer

Jan Terlouw: “De jeugd moet morgen in staking gaan”

08-12-2016

Jan Terlouw is gelauwerd schrijver van kinderboeken, maar tevens politiek activist die het opneemt voor onze jongeren. Volgens hem gaan steeds meer jongeren overschakelen op post materialistische waarden, want ze beginnen in te zien dat de welvaart van vandaag een prijs voor morgen met zich meebrengt. Zijn advies aan de jongeren: "Zeg dat je er klaar mee bent en het neoliberale spelletje niet meer meespeelt. Wapen jullie tegen de problemen van morgen!"  Lees meer hierover op www.downtoearthmagazine.nl/jan-terlouw-de-jeugd-moet-morgen-in-staking-gaan

Lees meer

Beter onderwijs door meer samenwerking tussen leerkrachten

06-12-2016

Beter onderwijs door meer samenwerking tussen leerkrachten? Het kan! De leerKRACHT methodiek van Stichting leerKRACHT betekent concreet dat leraren vier dingen doen: bij elkaar in de les kijken, samen lessen voorbereiden, feedback vragen aan leerlingen en ‘bordsessies’ houden. Kortom, in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ werken leraren samen aan geweldig onderwijs en staat de leerling altijd centraal. Lees hier een stuk over de methodiek uit de Correspondent, of ontdek de methodiek op de site van de stichting zelf.

Lees meer

Toekomstgericht onderwijs: uw input is nodig!

06-12-2016

De eerste stap op weg naar toekomstgericht onderwijs is gezet: het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 ligt er. Via deze link kunt u het gehele rapport lezen of een interactieve versie van de visie van het platform raadplegen. Maar, u kunt ook meedoen! Immers, om de volgende stappen te zetten is kennis, expertise en creativiteit uit het onderwijsveld nodig. Lees hier hoe u en uw collega’s kunnen meedoen.

Lees meer

Inventarisatie maatschappelijke inzet op haagse VO scholen

20-09-2016

Na het wegvallen van de verplichten van de Maatschappelijke stage, zag PEP het als haar rol om een onderzoek te doen naar behoeften van scholen m.b.t. de maatschappelijke inzet van hun leerlingen. Immers, het wegvallen van de stages betekent niet het wegvallen van de relevantie van maatschappelijke inzet. Integendeel. Uit het onderzoek blijkt dat scholen de vormgeving van maatschappelijke inzet nog steeds op hun netvlies hebben staan. Echter, steeds meer grijpen zij naar alternatieven op de MaS. Ook geven zij aan dat docenten vaak niet geheel op de hoogte zijn van de ve...

Lees meer

Lespakket over vrijwilligerswerk en MaS voor leerlingen in VO

19-01-2016

PEP heeft een gratis lespakket gemaakt over vrijwilligerswerk waarmee u direct met uw leerlingen aan de slag kunt. Na een korte introductie door de docent  gaan de leerlingen op een pc zelf aan de slag met een e-learning over vrijwilligerswerk. Als de leerlingen de e-learning hebben doorlopen, hebben zij een duidelijk beeld van vrijwilligerswerk en weten ze hoe ze passend vrijwilligerswerk of een Maatschappelijke Stage kunnen vinden.  Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: Lesbeschrijving (60 minuten) Powerpoint presentatie E-learning voor leerlingen Opdrac...

Lees meer

Maatschappelijke Stage (MaS) handboek voor scholen digitaal beschikbaar!

18-01-2016

Zoals u weet zijn scholen nu vrij om de MaS voort te zetten als facultatief programmaonderdeel. Om docenten en stagecoördinatoren te ondersteunen bij de transitie naar nieuwe vormen van MaS heeft PEP een digitaal handboek geschreven. U leert online, in uw eigen tijd, hoe u de MaS op uw school kunt inbedden.  Voordat uw school doorgaat met de MaS is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat uw visie is op de MaS. Zodra u dat weet, kunt u kijken welke vorm van de MaS hier het beste op aansluit: MaS in de vorm van actiedagen MaS inbedden in schoolvakken MaS en ...

Lees meer

Social Lab – een bron van ontmoeting en nieuwe ervaringen

01-12-2015

Elke school staat in een wijk. Omwonenden zien scholen soms als leuke, levendige plekken, soms als een bron van ergernis en overlast. Leerlingen zien buurtbewoners soms als aardige mensen, soms als zeurpieten en zien ze soms helemaal niet. Ondertussen heeft elke school ook de opdracht leerlingen klaar te stomen voor de maatschappij. Door Bastiaan Verberne en Marco Daane

Lees meer