Inschrijven

MaS stage of Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet voor de maatschappij of voor mensen in de maatschappij, zonder winstoogmerk. Heeft u kinderen die naar het Voortgezet Onderwijs gaan? Dan is de kans groot dat zij ook vrijwilligerswerk gaan doen: De Maatschappelijke Stage (MaS)

  Maatschappelijke Stage is een vorm van vrijwilligerswerk die wordt georganiseerd door middelbare scholen. Scholen mogen vanaf schooljaar 2014-2015 zelf vaststellen óf en hóe hun leerlingen MaS lopen. Meestal wordt er gekozen voor 30 uur vrijwilligerswerk, waarbij de leerlingen zelf een stageplek zoeken, of voor een groepsklus waarbij leerlingen samen aan de slag gaan.

  Verschil beroepsstage en Maatschappelijke Stage
  Een beroepsstage is een belangrijk onderdeel van het curriculum in het VMBO en in het praktijkonderwijs . Uw kind maakt dan kennis met de beroepspraktijk en gebruikt deze ervaring om een beroep en vervolgopleiding te kiezen.

  Voorbeeld beroepsstage:
  Samir zit op het VMBO, sector Economie, opleiding Horeca en loopt stage in de catering. Zo doet hij ervaring op met koken en bedienen. Vaardigheden die nodig zijn voor het werk dat hij later wil gaan doen.

  Een maatschappelijke stage werkt anders. In eerste instantie zetten jongeren zich in voor een ander en voor de maatschappij.  Uw kind zal al snel merken dat hij of zij nu al een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren en al een heleboel te bieden heeft. Wat hij ervoor terugkrijgt is een gevoel van voldoening en kennis over de maatschappij. De MaS geeft bovendien ook HAVO en VWO leerlingen een kans om de praktijkervaring op te doen.

  Voorbeeld Maatschappelijke Stage:
  Merve gaat 30 uur maatschappelijke stage lopen bij een buurthuis bij haar in de wijk. Ze houdt erg van dansen en wil graag iets doen voor kinderen. Ze gaat op dinsdagavond helpen bij de danslessen die in het buurtcentrum worden gegeven aan jonge kinderen. Merve wil later werken in de ICT, dat is iets heel anders dan wat ze nu doet tijdens haar MaS en dat maakt het juist zo leuk!

  Imago vrijwilligerswerk en MaS

   Niet iedereen staat even positief tegenover vrijwilligerswerk en de MaS. Waarom zou uw kind gratis werken? Waarom moet dat dan buiten schooltijd?

   Uw kind wordt op school voorbereid op zijn of haar leven als volwassene in de maatschappij. Een stuk maatschappelijke betrokkenheid hoort daar zeker ook bij. Den Haag zijn we immers samen.

   Jongeren die al vroeg vrijwilligerswerk doen, zullen dit later ook sneller doen. Ze weten al hoe leuk het kan zijn en hoeveel ze met hun inzet anderen kunnen helpen. Bovendien worden vrijwilligers steeds belangrijker voor de maatschappij. In Den Haag zijn nu al 135.000 vrijwilligers actief. Zonder hen zou de stad er heel anders uitzien. Ook de jonge Haagse Held, uw schoolgaande kind, mag trots zijn op zijn bijdrage aan de stad.

   Meerwaarde van MaS

    Bouwen aan de toekomst
    Doordat uw zoon of dochter tijdens de MaS buiten de normale school- en thuisomgeving treedt, leert hij of zij om te gaan met nieuwe situaties en mensen. Maatschappelijke Stage is 'doen' en de ervaring is natuurlijk geweldig voor het CV van uw kind.

    Voorbeeld
    Als een werkgever kan kiezen tussen een sollicitant die alle juiste diploma's heeft, maar weinig werkervaring en een sollicitant die de diploma's heeft en vrijwilligerswerk heeft gedaan, dan is de keuze snel gemaakt. Degenen die vrijwilligerswerk heeft gedaan heeft een grotere kans op het vinden van een baan.

    Voorbeeld
    Als een VMBO leerling een vervolgopleiding wil doen waar hij/zij eigenlijk niet het juiste profiel voor heeft gekozen, dan kan een Maatschappelijke Stage of extra vrijwilligerswerk aan de nieuwe opleiding laten zien dat hij/zij gemotiveerd is en serieus over de studiekeuze. Volgt uw kind nu VMBO Economie, maar wil hij een vervolgopleiding doen in de sector Zorg en Welzijn, dan kan extra ervaring als vrijwilliger ervoor zorgen dat hij toch wordt toegelaten voor de opleiding.

    Sociale competenties
    Jongeren die een Maatschappelijke Stage hebben gedaan geven zelf aan dat ze de Maatschappelijke Stage gezellig vinden en een leuke afwisseling met school. Ze leren dat niet alles om geld draait en dat ze nu al veel voor een ander kunnen betekenen. Ze vergroten hun zelfvertrouwen en leren om te gaan met nieuwe situaties.

    Dit is een grote meerwaarde van de MaS, het gaat om meer dan geld en leerresultaten.

    Rol van ouders tijdens MaS

     Praat erover
     Uit onderzoek blijkt dat leerlingen veel meer uit hun MaS halen als ze er thuis over kunnen praten met hun ouders. Vraag uw zoon of dochter wat hij of zij tijdens een stagedag heeft meegemaakt. Wat was leuk? Wat was minder en waarom. Het kan best zijn dat uw kind wil weten hoe u met een situatie zou zijn omgegaan.

     Als u nieuwsgierig bent naar de MaS klussen van uw zoon of dochter kunt u misschien ook een aantal uren meelopen in de stage organisatie. Zo laat u zien aan uw kind dat u geïnteresseerd bent in wat hij of zij doet.

     Doe zelf vrijwilligerswerk
     We merken dat de kinderen van ouders die zelf ook vrijwilligerswerk doen later ook vaak vrijwilligers worden.

     Kijk eens rond op Den Haag DOET of kies een leuke klus tijdens NLdoet 2015 om samen met het hele gezin te doen.
     Den Haag DOET
     NLdoet

     Downloads

      Leerlingen die een MaS gaan lopen krijgen hiervoor een stagecontract van de school dat ondertekend wordt door de school en de organisatie waar uw kind stage gaat lopen. Soms wordt er ook om uw handtekening gevraagd, zodat u nadrukkelijk toestemming geeft voor deze Maatschappelijke Stage. Een voorbeeldovereenkomst kunt u hieronder downloaden en bekijken.

      Stageovereenkomst