Inschrijven

Waarom maatschappelijke stage?

Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk. Zo raken ze betrokken bij de samenleving. VMBO, HAVO en VWO leerlingen lopen tenminste 30 uur maatschappelijke stage bij een non-profitorganisatie. En dat werkt! Scholieren merken dat ze nuttig zijn, dat iemand met een beperking niet eng is, of dat het leuk kan zijn om met ouderen om te gaan. Haal deze scholieren in huis, bied een leuke maatschappelijke stage aan en laat zien dat ook jongeren welkom zijn, nuttig zijn en zich prettig kunnen voelen in uw organisatie.

PEP ondersteunt organisaties die maatschappelijke stagiairs in willen zetten. Wij bieden adviestrajecten aan en zorgen er samen met u voor dat maatschappelijke stagiairs een passend plekje krijgen binnen uw organisatie. Op deze pagina leest u algemene informatie over de MaS in organisaties en vindt handige u voorbeeldocumenten.

MaS voor ieder leerniveau

Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen ervoor kiezen om hun leerlingen Maatschappelijke Stage te laten lopen. Hoe de MaS het beste aangeboden en begeleid kan worden is afhankelijk van de leeftijd en het leerniveau van de stagiair: waar de ene leerling het heerlijk vindt om zelf te bepalen hoe hij de klus gaat aanpakken heeft de ander meer behoefte aan begeleiding.

Vijf schooltypen

Nederland kent vijf verschillende schooltypen. Wij geven u alvast een korte beschrijving. Uitgebreide tips over hoe u uw stage aan kan sluiten op het niveau van iedere leerling leest u in het document Uw Maatschappelijke Stage aanpassen aan het leerniveau van de stagiair.

1. Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs duurt vier jaar en leidt op voor een plek op de arbeidsmarkt. Op een praktijkschool leren leerlingen praktische vaardigheden zoals koken, rekeningen betalen, schoonmaken, sociale vaardigheden en werken. Leren gebeurt vooral in de praktijk door middel van stages, zodat ze goed voorbereid zijn op een toekomstige baan. Praktijkonderwijsleerlingen zijn echte doeners. Ze horen graag duidelijk wat er van hen verwacht wordt en ook hoe ze dat het beste kunnen doen.
Tip: Zorg voor een vaste stagebegeleider.

2. Leerwegondersteunend onderwijs
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die het niveau van het vmbo aankunnen, maar extra begeleiding nodig hebben om het te halen. Sommige leerlingen in het LWOO hebben een leerachterstand of sociaal emotionele problematiek, zoals bijvoorbeeld faalangst.
Tip:  Maak duidelijke afspraken over de stage dagen en de start- en eindtijd van de stage. Soms kan wat extra hulp bij het plannen best handig zijn!

3. Vmbo
Vmbo betekent Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Door veel te leren en/of te doen, komen leerlingen in aanraking met verschillende vakgebieden. Zo kunnen zij  na vier jaar goed kiezen welk vak ze gaan leren op het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). Het vmbo heeft vier verschillende leerwegen waarin de verhouding van theorie en praktijk onderling verschilt.
Tip:  Zorg voor een klus met een duidelijk eindresultaat en reflecteer hierop aan het einde van iedere stagedag.

4. Havo
Havo betekent 'Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs' en duurt vijf jaar. Het is de bedoeling dat leerlingen na het havo nog een (beroeps-)opleiding volgen aan een hogeschool. Het tempo en het niveau op het havo zijn hoger dan op het vmbo. Dat betekent: zelfstandig werken, veel lezen en schrijven en veel huiswerk maken.
Tip: Zorg voor een klus met een duidelijk eindresultaat en reflecteer hierop aan het einde van de stage.

5. Vwo
Vwo betekent 'Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs'. Het wetenschappelijke onderwijs wordt gegeven aan universiteiten en hogescholen. Wie naar het vwo gaat, bereidt zich dus voor om naar een universiteit of een hogeschool te gaan. Een leerling die naar het vwo wil, moet dus goed kunnen studeren.
Tip:  Zorg voor een stage waarbij de leerling de handen uit de mouwen kan steken en ook wat denkwerk te doen heeft.

Aandachtspunten

Check of uw stage FRIS is:

 • Fun (leuk)
 • Rewarding (het levert de scholier iets op)
 • Important (de stagiair doet iets dat écht nuttig is)
 • Short (niet te lang; 6 uur is al een volle dag!)

Spreek uw waardering uit! Scholieren vinden het veel leuker om te werken als hun inzet wordt beloond. Geef dus positieve feedback. Meer tips om jongeren ook na hun stage uit te nodigen voor vrijwilligerswerk leest u in het document 10 geboden om jongeren te binden.

Advies en ondersteuning

PEP biedt advies en ondersteuning aan organisaties bij het inzetten van maatschappelijk stagiairs. Stagiairs brengen frisse ideeën en energie mee en zorgen voor verjonging van uw organisatie. De meeste maatschappelijk stagiairs zijn tussen de 13 en 16 jaar. Welke taken zijn voor hen geschikt? Waar moet u zoal aan denken voordat u een maatschappelijk stagiair kunt aantrekken? Aan welke regels moeten organisaties zich houden? Wat voor begeleiding heeft een scholier nodig?

Ondersteuningsmogelijkheden van PEP:

 • PEP helpt u deze vragen te beantwoorden. We denken met u mee om te bepalen welke klus geschikt zou kunnen zijn voor maatschappelijk stagiairs en hoe de begeleiding georganiseerd kan worden.
 • Advies en inspiratie
  Denkt u erover een maatschappelijk stagiair in dienst te nemen, maar wilt u weten waar en hoe u hiermee moet beginnen? Neem dan contact met ons op via mas@pepdenhaag.nl of telefonisch via 070-302 44 44.
 • Stagebank
  Non-profitorganisaties kunnen hun stage aanbieden via de online stagebank. Scholieren kunnen via de stagebank direct reageren op uw vacature. Zorg voor een passende en pakkende vacaturetekst. Kort, duidelijk en met positieve toon. Bij twijfel kunt u contact opnemen met PEP.


Neem voor advies contact op via mas@pepdenhaag.nl of telefonisch via 070-302 44 44.

Downloads

Verzekering en MaS

"De Haagse Polis" is een gratis verzekering van de gemeente Den Haag voor en van vrijwilligers. Iedere Hagenaar die in enig georganiseerd verband eenmalig of regelmatig onbetaalde werkzaamheden verricht, valt eronder. Ook maatschappelijk stagiairs, die stage lopen bij een organisatie die gevestigd is in Den Haag, zijn vanuit de Haagse Polis gedekt.
De Haagse Polis bestaat uit een ongevallen-, persoonlijke eigendommen-, rechtsbijstands- en aansprakelijkheidsverzekering. 

Schade kan worden gemeld via rm@denhaag.nl. Daarna krijgt u een schadeformulier toegestuurd dat u ingevuld aan hen kunt retourneren. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (070) 353 51 75.
Meer informatie over de Haagse Polis leest u in de brochure.